Wszystko online: webinaria, szkolenia i konsultacje

28 maja 2020
Wszystko online: webinaria, szkolenia i konsultacje

Wiele osób pracuje obecnie zdalnie. Właśnie dlatego firma EPLAN wprowadza teraz szereg usług online, w tym webinaria, dające użytkownikom konkretne wsparcie praktyczne. Możliwość zdalnego prowadzenia konsultacji oraz spotkań z konsultantami za pośrednictwem wideokonferencji to kolejna usługa, oferowana firmom – uzupełniona o pomocne szkolenia online z Eplan Training Academy.

Naszym celem jest zapewnić dostępność użytkownikom w dowolnym momencie. W tej chwili oferujemy spotkania online i zdalne usługi, podczas których udzielamy odpowiedzi użytkownikom w czasie – powiedział Bernd Schewior, wiceprezes EPLAN z działu Professional .

Około czterystu uczestników wzięło udział w trzech pierwszych niemieckich transmisjach internetowych na temat “EPLAN i praca w domu”, co pokazuje, że istnieje duże zapotrzebowanie na obsługę klienta. EPLAN reaguje na zmieniające się warunki rynkowe, łącząc cały pakiet ofert cyfrowych, które są sukcesywnie wdrażane. Należą do nich webinaria na temat “EPLAN i praca w domu”, dostarczające użytkownikom bardzo praktycznego wsparcia w zmienionym codziennym środowisku pracy. Takie tematy, jak zdalny dostęp do oprogramowania EPLAN, połączenia VPN z sieciami firmowymi czy sklonowane dane zasadnicze zostały omówione w jednogodzinnych transmisjach. Są one również dostępne w postaci strumieni wideo – można je znaleźć na stronie głównej EPLAN.

W agendzie znajduje się również kolejna seria webinariów zatytułowanych “Wydajniejsze wykorzystanie Platformy EPLAN i nowe metody inżynieryjne”, obejmujących takie tematy, jak automatyzacja w projektowaniu płyt montażowych i rozdzielnic, integracja z systemami PLM oraz technologia makr w Eplan Electric P8. Firma EPLAN oferuje te webinaria bezpłatnie, aby dać użytkownikom możliwość zapoznania się z prezentowanymi tematami i pogłębienia wiedzy.

Konsultacje również online
Osobista wizyta na miejscu stała się standardem, szczególnie w przypadku takich usług, jak szkolenia i konsulting. Teraz klienci EPLAN mają wiele możliwości korzystania z cyfrowych usług doradczych za pośrednictwem wideokonferencji. Te zdalne usługi doradcze mogą być wykorzystane, aby bliżej przyjrzeć się procesom firmowym i być proaktywnym w implementowaniu optymalizacji odkładanych już od dłuższego czasu. Wiceprezes EPLAN z działu Professional Services, Bernd Schewior wyjaśnia: “Naszym celem jest być dostępnym dla użytkowników w dowolnym momencie. W tej chwili oferujemy spotkania online i usługi zdalne, odpowiadając na pytania klientów w czasie rzeczywistym. Ta usługa została dodana na początku roku i stała się już integralną częścią naszego programu szkoleniowego pozwalającego na uzyskanie tytułu Eplan Certified Engineer.”

Rozszerzenie oferty e-learningu
W EPLAN Training Academy również trwają intensywne prace nad rozszerzeniem zakresu usług e-learningu. Akademia oferuje szkolenia na różne kluczowe tematy, w tym szkolenie podstawowe z takich obszarów produktowych, jak Eplan Electric P8 i Eplan Pro Panel. Dostępne są pogłębione szkolenia z zakresu technologii makr i urządzeń oraz tworzenia urządzeń i danych zasadniczych, nie wspominając o PLC, wszystkie oferowane online.

Dowiedz się więcej na stronie: www.eplan.de lub wyślij e-mail na adres: consulting@eplan.de