Umocnienie pozycji rynkowej

14 listopada 2018
Umocnienie pozycji rynkowej

Zarząd Grodno S.A. poinformował o zakończeniu ustalania wstępnych warunków dotyczących zakupu 100% udziałów  w kapitale zakładowym Magma Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

Magma Sp. z o.o. prowadzi sieć 8 hurtowni elektrotechnicznych zlokalizowanych w Szczecinie, Koszalinie, Poznaniu, Łodzi, Toruniu, Gdyni, Warszawie i Gdańsku. Przychody netto Przedsiębiorstwa za 2017 r. wyniosły 77,2 mln zł, EBIT 4,7 mln zł, EBITDA 5,0 mln zł oraz zysk netto 4,2 mln zł. Potencjalne nabycie udziałów Przedsiębiorstwa umożliwiłoby Grodno poszerzenie sieci sprzedaży i umocnienie pozycji rynkowej, głównie w północno-zachodniej Polsce.

Zawarcie przedwstępnej umowy zakupu  przewidywane jest do 31 grudnia 2018 r.

Źródło: www.grodno.pl