Rekordowy poziom przychodów

27 lipca 2017
Rekordowy poziom przychodów

Spółka przedstawiła dane rok obrotowy zakończony 31 marca, wykazując 326,7 mln zł przychodów oraz 8,5 mln zł zysku netto.

– W minionym roku obrotowym po raz kolejny odnotowaliśmy rekordowy poziom przychodów oraz zrealizowaliśmy wszystkie nasze strategiczne założenia. Zakończyliśmy rozbudowę Centrum Dystrybucji, dokonaliśmy największego w historii Grodna przejęcia, rozwinęliśmy sieć sprzedaży o 14 punktów handlowych, a także poszerzyliśmy portfolio usług i asortymentu. Wszystko to w warunkach rynkowego przyhamowania, co dodatkowo potwierdza naszą silną pozycję i wyróżnia na tle branży – podsumował Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu Grodno S.A.
Odnotowane przez Grodno przychody były o 4,7% wyższe wobec 312 mln zł w roku obrotowym 2015/16. Na wzrost sprzedaży wpłynęła rozbudowa sieci handlowej, a także poszerzenie oferty produktów i kompleksowych rozwiązań w obszarze elektrotechniki, oświetlenia, klimatyzacji i fotowoltaiki.
Pozycje wynikowe, w analizowanym roku obrotowym pozostawały pod wpływem kosztów rozwoju, związanych m. in. ze zrealizowanym przejęciem, uruchomieniem nowych oddziałów oraz rozbudową zaplecza magazynowo-logistycznego. Na wysokość zysków wpłynęła również niekorzystna koniunktura rynkowa, odciskająca się na efektywności sprzedaży.
– W 2016 r. krajowa produkcja budowlano-montażowa odnotowała spadek o 14%, początek bieżącego roku również był trudny i dopiero w marcu doświadczyliśmy odbicia. Wzrost skali działalności Grodna w tym okresie potwierdza naszą wyjątkową pozycję na tle branży i jest dobrym prognostą na przyszłość. Mamy optymistyczne nastawienie, jeśli chodzi o rozwój Grodna w bieżącym roku – wyjaśnił Andrzej Jurczak.

Przejęcia motorem rozwoju
W ubiegłym roku istotnym elementem strategii rozwoju Grodno S.A. pozostawała konsolidacja rynku dystrybucji materiałów elektrotechnicznych. W lutym br. Spółka zrealizowała największe w dotychczasowej historii przejęcie hurtowni Bargo, posiadającej 9 oddziałów w woj. mazowieckim. Skonsolidowane przychody Grupy Grodno, uwzględniające dane Bargo za okres od 3 lutego – 31 marca, wyniosły 330,1 mln zł. Zysk netto ukształtował się na poziomie 8,2 mln zł, natomiast EBITDA 14,8 mln zł. Po pełnej integracji Bargo w strukturach Grupy, oczekiwana kontrybucja podmiotu do skonsolidowanego rocznego EBITDA ma wynieść ok. 2 mln zł.
Ponadto 2 maja 2017 r. Grodno podpisało porozumienie o przejęciu działalności handlowej firmy Jorga, działającej w branży elektroinstalacyjnej i oświetleniowej. Dzięki akwizycji Grodno wzmocni swoją pozycję redystrybucyjną w woj. mazowieckim, zwiększając obrót w tym segmencie o ok. 2,5 mln zł.

– Przejęcia są kluczowym elementem naszej strategii, jednocześnie motorem rozwoju sieci Grodno. Obecnie mniejsze podmioty chętnie przyłączają się do większych uczestników rynku, widząc w tym szansę na szybszy rozwój. Z pewnością będziemy kontynuowali strategię konsolidacji rynku w najbliższych okresach – dodaje Andrzej Jurczak.

Perspektywa 2017/18

Szans na dalszy dynamiczny rozwój Grodno upatruje m. in. w dalszym rozwoju kompleksowych usług i zaawansowanych technologicznie rozwiązań dla klientów profesjonalnych. Jednocześnie Zarząd zakłada konsekwentne poszerzanie sieci dystrybucji na terenie całej Polski, a także urozmaicanie portfolio produktowego.
– Jesteśmy elastyczni, chcemy wyprzedzać zmiany i rosnąć szybciej niż rynek. Obecnie dzięki bogatej ofercie kompleksowych usług specjalistycznych towarzyszymy klientom na każdym etapie realizowanych inwestycji budowlanych. Budujemy unikalny know-how i zwiększamy kompetencje. Co najważniejsze, widzimy że działania te przynoszą skutek w postaci rosnącego zainteresowania odbiorców i umacniającej się pozycji rynkowej. Zakładamy kontynuację tych tendencji – podsumowuje Andrzej Jurczak.