Raport: Rozstrzygnięte przetargi energoelektryczne – podsumowanie III kw. 2018 r.

6 listopada 2018
Raport: Rozstrzygnięte przetargi energoelektryczne – podsumowanie III kw. 2018 r.

Serwis Pressinfo.pl przygotował raport podsumowujący rozstrzygnięte przetargi w branży energoelektrycznej. Wynika z niego, że w Polsce w  III kw. 2018 roku dokonano rozstrzygnięć 1843 przetargów, w których opis przedmiotu związany był z branżą energoelektryczną (raport zawiera wszystkie wyniki przetargów, w których branża energoelektryczna występowała jako samodzielne zamówienie jak i te, w których stanowiła ona część składową większego przetargu).

Analizując zgromadzone dane pod kątem branży rozstrzygniętego zamówienia publicznego, okazuje się, że zdecydowana większość – 1301 -ogłoszeń odnosiła się bezpośrednio do branży energoelektrycznej, czyli nie były powiązane z innymi branżami (całość przetargu związana była wyłącznie z branżą energoelektryczną). Najwięcej ogłoszeń o wyborze wykonawcy opublikowano w lipcu – 752, w sierpniu było ich 577 natomiast we wrześniu – 514.
Niniejszy raport obejmuje wyłącznie postępowania zakończone wyłonieniem wykonawcy zamówienia publicznego.
Najwięcej wyników dotyczyło „oświetlenia” – w badanym okresie było to 707 rozstrzygnięć.

Tab.1 Przedmiot przetargów związanych z energoelektryką

 

Gdzie najliczniej publikowano wyniki przetargowe?
Od kilku miesięcy województwem najbardziej aktywnym pod względem ilości ogłoszonych wyników jest mazowieckie. Trzeci kwartał 2018 roku nie przyniósł zmian- najliczniejszych rozstrzygnięć postępowań przetargowych dokonali inwestorzy (organizatorzy) z województwa mazowieckiego – 334. Drugie miejsce można przyznać ogłaszającym z terenu województwa śląskiego – 202 rozstrzygnięć. Podium zamyka województwo pomorskie z wynikiem 167. Najsłabiej wypadło województwo opolskie– 28 wyników.

 

Liderzy – czyli, gdzie, kto i na jakie kwoty wygrywa przetargi?
Przetargi związane przedmiotowo z energoelektryką zdecydowanie najczęściej wygrywały firmy z obszaru województwa mazowieckiego (381 wygranych). W czołówce znalazły się również przedsiębiorstwa z województw pomorskiego (183) oraz wielkopolskiego (166).
Pod względem łącznej wartości za wygrane przetargi prym wiedzie województwo mazowieckie, zostawiając daleko w tyle pozostałe województwa. Zwycięskie firmy z tego właśnie województwa zgromadziły łącznie kwotę: niemalże 2,4 mld zł za wszystkie wygrane przetargi. Kolejne miejsca zajęły województwa: firmy z zagranicy (ponad 446 mln zł) oraz łódzkie (niespełna 277 mln zł).

Tab.2. Firmy, które wygrały największą ilość postępowań przetargowych w III kw. 2018 r.

 

W kategoriach indywidualnych zwycięzców na pierwszym miejscu uplasowała się firma PGE Obrót S. A. Oddział w Rzeszowie., która zwyciężyła w 53 postępowaniach. Drugie miejsce przypadło firmie ORANGE POLSKA S.A., która osiągnęła wynik 52 wygranych. Podium zamyka TAURON SPRZEDAŻ SP. Z O.O. z 48 wygranymi przetargami.

Tab.3 Firmy, które wygrały postępowania przetargowe na najwyższe kwoty łączne w III kw. 2018 roku.

 

Przetargi o najwyższej łącznej wartości wygrała firma TRAKCJA PRKII S.A. Kolejne miejsca zajęły firmy: PORR POLSKA CONSTRUCTION S.A. oraz BUDIMEX SP. Z O.O.

Źródłem zebranych do raportu danych były ogłoszenia o wygranych przetargach opublikowane w głównej mierze w BZP (85%), oraz Biuletynie Unijnych Zamówień Publicznych – TED (15%). Są one poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje. Źródło: Liczba wyników Biuletyn Zamówień Publicznych 1541 TED (Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych) 302