Przetargi energoelektryczne – IV kwartał 2018 r. Raport

25 stycznia 2019
Przetargi energoelektryczne – IV kwartał  2018 r. Raport

Serwis Pressinfo.pl przygotował raport podsumowujący ogłoszone przetargi w branży energoelektrycznej. Wynika z niego, że w Polsce w IV kwartale 2018 roku ogłoszono 8343 przetargi, których przedmiot był związany z tą branżą (raport zawiera wszystkie ogłoszone przetargi, w których energoelektryka występuje jako samodzielne zamówienie jak i te, w których stanowi ona część składową większego przetargu). Najwięcej odnosiło się do przedmiotu zamówienia powiązanego z „urządzeniami i materiałami” – 2926. Najmniej „ekspertyz energetycznych” –146.

Przedmiot Liczba ogłoszeń
urządzenia, materiały 2926
sieci zewnętrzne 2898
sprzedaż energii elektrycznej 959
oświetlenie 884
instalacje wewnętrzne 530
ekspertyzy energetyczne 146

 

Z puli wszystkich ogłoszonych przetargów, 6360 dotyczyło bezpośrednio branży energoelektrycznej, czyli nie występowały w innych branżach (całość dotyczyła wyłącznie branży energoelektrycznej).

W których województwach ogłaszano przetargi?

W IV kwartale 2018 roku najaktywniejszym obszarem Polski pod względem liczby publikowanych przetargów w całej branży energoelektrycznej był teren województwa mazowieckiego. Łącznie opublikowano tam 1599 przetargów. Drugie miejsce należy do województwa śląskiego, gdzie zmonitorowano 1285 ogłoszeń przetargowych. Podium zamyka województwo wielkopolskie z 1045 ogłoszonymi postępowaniami przetargowymi. Najsłabiej sytuacja wygląda w województwie lubuskim – 110 postępowań.

Ostatnie trzy miesiące 2018 roku cechuje duża różnorodność w wyborze formy prowadzonego zamówienia publicznego, przy czym należy zauważyć, że dominują tryby konkurencyjne. Najczęściej wybieranym trybem postępowania było zapytanie ofertowe – 4113 ogłoszeń ukazało się w tej właśnie formie. W analizowanym okresie serwis Pressinfo.pl odnotował też m.in. 3612 przetargów nieograniczonych oraz 337 przetargów zaklasyfikowanych jako inne.

Zdecydowanie najczęściej pojawiający się typ przetargów energoelektrycznych w IV kwartale 2018 roku stanowiły postępowania na „usługi i ich wykonanie” – 4467 razy. Przetargi na „dostawy” to 2981 ogłoszeń, a przetargi mieszane, czyli „dostawy, usługi, wykonanie” ogłoszono 895 razy.

Źródłem zebranych danych do raportu były ogłoszenia opublikowane w: Internecie (niespełna 80%), BZP (17%), Biuletynie Unijnych Zamówień Publicznych – TED (3%), w Prasie Lokalnej i Ogólnopolskiej (niespełna 1%) oraz informacja własna (niespełna 1%), i są poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje.