Oczekiwania dalszego wzrostu branży budowlano-montażowej

20 października 2017
Oczekiwania dalszego wzrostu branży budowlano-montażowej

GUS przedstawił najnowsze dane dotyczące dynamiki produkcji budowlano-montażowej i przemysłowej. We wrześniu produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 15,5% r/r, natomiast produkcja sprzedana przemysłu o 4,3% r/r.

Od stycznia do września br. produkcja budowlano-montażowa była wyższa o 13,0% r/r, co oznacza istotną poprawę wobec spadku o 14,9% z końcem września roku ubiegłego. Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 5,9% w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r., kiedy wzrost wyniósł 3,7%.

Zgodnie z wcześniejszymi oczekiwaniami, od kilku miesięcy doświadczamy odbicia w branży budowlano-montażowej po dość słabym 2016 r. Część niezrealizowanych wówczas inwestycji realizowana jest w roku bieżącym, co korzystnie przekłada się na dynamiki wzrostu sektora. Spodziewam się kontynuacji tej tendencji w najbliższych miesiącach, m.in. w związku z realizacją inwestycji infrastrukturalnych i mieszkaniowych, przy jednoczesnym większym wykorzystaniu środków UE – stwierdził Andrzej Jurczak, prezes Grodno SA, piątego co do wielkości dostawcy rozwiązań i artykułów elektrotechnicznych w Polsce.

W 2016 r. branża budowlano-montażowa wykazała spadek o 14,1%, który kontynuowany był również w miesiącach styczeń–luty br. (-1,7%). Sytuacja zmieniła się w marcu i kwietniu, w których branża odnotowała wzrost odpowiednio o 17,2% i 4,3% r/r.

Stan branży budowlano-montażowej ma duży wpływ na kondycję dostawców elektrotechniki i artykułów pokrewnych, dlatego spodziewam się, że obecna sytuacja korzystnie przełoży się na nasze wyniki finansowe. Przypadek Grodna z 2016 r. pokazuje jednak, że wzrost możliwy jest również w warunkach rynkowego przyhamowania. Kluczem jest tutaj odpowiednio zdywersyfikowana oferta, nie tylko artykułów, ale i innowacyjnych, kompleksowych rozwiązań. Bardzo ważne są też silne, długoterminowe relacje z klientami. Są to obszary, na które kładziemy bardzo duży nacisk – wyjaśnia Andrzej Jurczak.