Kodeks Dobrych Praktyk Branży Elektrotechnicznej

10 czerwca 2017

Z okazji jubileuszu 25 lecia PIGE (Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki) w Warszawie 8 czerwca 2017 r. odbyło się spotkanie,  podczas którego przedstawiciele pięciu organizacji branżowych: PIGE, Polskiego Związek Przemysłu Oświetleniowego PZPO, Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego Pol-ligthing, Związku Pracodawców AGD CECED Polska oraz ZPDE SHE podpisali Kodeks Dobrych Praktyk Branży Elektrotechnicznej.

 

Kodeks Dobrych Praktyk Branży Elektrotechnicznej.