Grupa GRODNO zwiększa wyniki I półroczu 2019/2020

2 stycznia 2020
Grupa GRODNO zwiększa wyniki I półroczu 2019/2020

Od kwietnia do września przychody Grupy Grodno wzrosły o 23% rdr, natomiast zysk netto o 29% rdr. Było to najlepsze sprzedażowo I półrocze w historii firmy.

Wzrost przychodów Grupy o 23% rdr był w dużej części rezultatem konsolidacji danych spółki zależnej Magma, przejętej w grudniu 2018 r. Ponadto samo Grodno S.A. jednostkowo wykazało wzrost przychodów o 20%, który zawdzięcza konsekwentnej rozbudowie oferty produktowej i usługowej, a także utrzymującej się w analizowanym okresie korzystnej koniunktury w branży budowlano-montażowej.

Wzrost sprzedaży Grupy umożliwił poprawę pozycji wynikowych. W I półroczu roku obrotowego 2019/20 zysk operacyjny wzrósł o 33% rdr do wartości 4,2 mln zł, natomiast zysk netto o 29% rdr do kwoty 2,4 mln zł. Na poziomie jednostkowym, Grodno S.A. odnotowało jednak spadek wyniku netto o 13% rdr, co było rezultatem przede wszystkim wzrostu pozostałych kosztów operacyjnych (i zaksięgowania w tej pozycji nieściągalnych należności).

– Bardzo dobrze oceniam I półrocze. Wzrost Grupy jest rezultatem konsekwentnej realizacji strategii, której bardzo istotnym elementem są udane akwizycje. Na ostatnie wyniki duży wpływ miała konsolidacja danych finansowych sieci hurtowni Magma, którą zakupiliśmy w blisko rok temu, a w ostatnich miesiącach dużo uwagi poświęciliśmy jej integracji w naszych strukturach. Zauważam, że po każdym kolejnym naszym przejęciu proces ten przebiega sprawniej, a że była to nasza ósma akwizycja – mamy w tym zakresie już naprawdę duże kompetencje – skomentował Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu.

W planach Grupy Grodno na kolejne kwartały jest dalsza realizacja strategii na lata 2017-20, zakładającej kontynuowanie rozwoju ogólnopolskiej sieci sprzedaży, a także poszerzanie oferty asortymentowej i kompleksowych usług inżynieryjnych.

– Stale pracujemy nad naszą ofertą i elastycznie reagujemy na zmiany i trendy rynkowe. Obecnie bardzo duży potencjał dostrzegamy m. in. w fotowoltaice i oświetleniu LED, dlatego zakładamy istotny wzrost znaczenia tych obszarów w naszych skonsolidowanych przychodach w horyzoncie czasowym obecnie realizowanej strategii. Generalnie, obserwując rynek i analizując sygnały płynące od naszych klientów, oczekuję że obecny rok obrotowy będzie bardzo udany dla całej Grupy Grodno – podsumowuje Andrzej Jurczak, Prezes Grodna.

Więcej na: http://ri.grodno.pl/aktualnosci/grupa-grodno-zwieksza-wyniki-w-i-polroczu-2019-2020,904http://ri.grodno.pl/aktualnosci/grupa-grodno-zwieksza-wyniki-w-i-polroczu-2019-2020,904

Żródło: GRODNO