Grupa Grodno z najwyższą sprzedażą w swojej historii

16 czerwca 2019
Grupa Grodno z najwyższą sprzedażą w swojej historii

W roku obrotowym 2018/19 zakończonym 31 marca 2019 r., Grodno wykazało 489 mln zł skonsolidowanych przychodów oraz 8,2 mln zł zysku netto.

Skonsolidowane przychody wzrosły o 14% rdr i kształtowały się na rekordowym w historii Spółki poziomie. Był to rezultat konsekwentnej rozbudowy kompleksowej oferty usług specjalistycznych i asortymentu, a także rozwoju Grupy o nowe oddziały. Ponadto sprzedaż Spółki pozostawała pod wpływem korzystnej koniunktury na rynku. Wg GUS branża budowlano-montażowa w 2018 r. wzrosła o 17,9% rdr, a w miesiącach styczeń-marzec 2019 r. o 9,4% rdr.

Kolejny rekord sprzedaży świadczy o skutecznej realizacji naszych założeń i jest powodem do satysfakcji. Aktualnie mocno skupiamy się na dalszym zwiększaniu udziału w rynku, przy jednoczesnych stabilnych wynikach finansowych. Grodno nieprzerwanie od lat 90. dynamicznie zwiększa skalę działalności i obecnie nie dostrzegam żadnych sygnałów, by tendencja ta miała się zmienić – wyjaśnił Andrzej Jurczak, Prezes Grodna.

Przejęcia siłą napędową Grupy

Obecnie w skład Grupy Grodno wchodzi 88 oddziałów, o 7 więcej niż przed rokiem. Zmiana ta jest przede wszystkim rezultatem zakupu szczecińskiej firmy Magma, prowadzącej sieć hurtowni elektrotechnicznych. Transakcja została zrealizowana w grudniu 2018 r. i była największym przejęciem w historii Grodna.

Magma to dla nas bardzo atrakcyjna spółka, o solidnych fundamentach i stabilnej bazie klientów. Podmiot jest obecnie integrowany logistycznie i operacyjnie w strukturach Grupy Grodno. Nie jest to pierwszy raz kiedy przeprowadzamy ten proces, mamy duże doświadczenie w podobnych integracjach, dlatego wdrożenie Magmy przebiega sprawnie – skomentował Andrzej Jurczak.

Konsolidacja branży przez przejęcia mniejszych hurtowni jest jednym z motorów rozwoju Grupy Grodno. Zakup Magmy był już 8 przejęciem zrealizowanym przez Spółkę. Wcześniej, w 2017 r. Grodno sfinalizowało dwie transakcje – zakupiło 100% udziałów spółki BaRGo, posiadającej 9 hurtowni w woj. mazowieckim, a także przejęło działalność handlową firmy Jorga. W 2016 r. w skład sieci Grodna weszły trzy punkty handlowe firmy Centropol, natomiast rok wcześniej zawarta została umowa przejęcia większości przedsiębiorstwa Elektromag. We wcześniejszych latach Grodno przejmowało również działalność takich firm jak Ostel, Bomap i Ajespol.

Konsolidujemy branżę, ponieważ działalność w większej skali stwarza dużo większe możliwości. Obecnie skupiamy się na integracji Magmy, ale w perspektywie najbliższych lat będziemy dążyć do dalszego umacniania Grupy poprzez przejęcia – wyjaśnia Prezes Grodna.

Zarząd stawia na kompleksowość oferty

W bieżącym roku obrotowym Grodno będzie kontynuować realizację założeń strategicznych 2017-2020, zakładających dalszą rozbudowę kompleksowej oferty dla klientów realizujących inwestycje budynkowe. Obok budowy portfolio produktów elektrotechnicznych, Spółka skupia się na rozwoju w obszarze najnowszych technologii (automatyka budynkowa, przetwarzanie danych), a także rozwijaniu oferty specjalistycznych usług audytowych, projektowych i inżynieryjnych. Dynamicznie rozwijane są także internetowe kanały sprzedaży B2B i B2C.

Chcemy towarzyszyć klientom na każdym etapie realizacji inwestycji budynkowych, dostarczając komplet rozwiązań i usług elektrotechnicznych, oświetleniowych, fotowoltaicznych i pokrewnych, a także pełną ofertę asortymentową. Klienci bardzo doceniają takie całościowe podejście i to jest dla nas najważniejsze – dodaje Prezes Andrzej Jurczak.