Grodno zwiększa sprzedaż o 24 proc., zysk netto o 31proc.

17 lutego 2020
Grodno zwiększa sprzedaż o 24 proc., zysk netto o 31proc.

W pierwszych trzech kwartałach roku obrotowego 2019/20 przychody Grupy Grodno wyniosły 458,5 mln zł i przełożyły się na 9,1 mln zł zysku netto. Duży wpływ na odnotowaną poprawę rdr miał ponad trzykrotny wzrost sprzedaży fotowoltaiki. 

mln zł dane skonsolidowane dane jednostkowe
I-IIIQ 19/20 I-IIIQ 18/19 rdr I-IIIQ 19/20 I-IIIQ 18/19 rdr
Przychody ze sprzedaży 458,5 368,6 24% 425,2 349,5 22%
Zysk ze sprzedaży 13,7 9,9 38% 11,4 8,9 27%
Zysk z działalności operacyjnej 12,8 10,0 28% 10,6 8,9 18%
Zysk brutto 11,5 8,9 29% 9,4 8,1 16%
Zysk netto 9,1 6,9 31% 7,5 6,6 14%
EBITDA 16,8 13,6 24% 14,0 12,2 15%
Amortyzacja 4,0 3,6 12% 3,4 3,2 7%

 

Wzrost przychodów i wyników był rezultatem rozwoju sieci sprzedaży, a także konsekwentnej rozbudowy oferty usługowej i asortymentowej. Rosnąca sprzedaż Grupy pozostawała również pod wpływem utrzymującej się w analizowanym okresie korzystnej koniunktury w branży budowlano-montażowej.

Wpływ na przedstawione wyniki miała w dużym stopniu konsolidacja wyników spółki zależnej Magma, przejętej w grudniu 2018 r. Za nami udana integracja tego podmiotu, prowadzona w całym 2019 r. Akwizycja nadała dodatkowej dynamiki rozwojowi Grupy i potwierdziła nasze kompetencje w zakresie skutecznej konsolidacji branży – wyjaśnia Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu Grodno S.A.

Fotowoltaika to już 15% przychodów Grupy

W analizowanym okresie dynamiczny wzrost wykazał przede wszystkim segment fotowoltaiki, w którym Grodno działa od 2012 r. W ubiegłym roku Spółka zrealizowała najwięcej instalacji PV w historii swojej działalności, co przełożyło się na ponad trzykrotny wzrost sprzedaży segmentu. Narastająco w III kw. 2019/20 fotowoltaika wygenerowała 68,7 mln zł przychodów wobec 21,9 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego (+213%).

Z końcem III kwartału fotowoltaika odpowiadała już za 15% przychodów Grupy, wobec 6% przed rokiem, co oznacza istotne przekroczenie naszego celu strategicznego, zakładającego osiągnięcie 7,5% udziału fotowoltaiki do 2020 r. Jest to duży sukces, jednak nie spoczywamy na laurach i planujemy dalszy rozwój w tym obszarze. Zakończyliśmy już kontraktowanie dostaw na 2020 r., naszym celem na ten okres jest dostarczenie komponentów instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 150MW – wyjaśnia Prezes Andrzej Jurczak.

Grodno stawia na energooszczędność

W perspektywie najbliższych miesięcy Grodno będzie kontynuować realizację strategii na lata 2017-20, zakładającej dalszy rozwój sieci sprzedaży oraz rozbudowę oferty asortymentowej i specjalistycznych usług dla realizatorów inwestycji budynkowych. Szczególny potencjał Zarząd dostrzega przede wszystkim w kompleksowych rozwiązaniach związanych z energooszczędnością.

Fotowoltaika ma olbrzymi potencjał, a fakt że wprowadziliśmy rozwiązania PV do oferty przed konkurencją sprawia, że dziś jesteśmy jednym z liderów branży, od którego uczą się inne podmioty. Oczekuję, że rosnące ceny energii w dalszym ciągu będą wpływać również na rozwój takich obszarów, jak oświetlenie LED, pompy ciepła czy audyty energetyczne, które także postrzegamy jako bardzo przyszłościowe. Analizując obecne wyniki Grodna oraz sygnały płynące od Klientów, spodziewam się, że bieżący rok obrotowy, który zamkniemy z końcem marca, będzie dla nas bardzo udany – dodaje Andrzej Jurczak, Prezes Grodna.

Źródło: Grodno