Grodno poprawia sprzedaż i rentowność

14 sierpnia 2019
Grodno poprawia sprzedaż i rentowność

Grodno przedstawiło wyniki finansowe za I kw. roku obrotowego 2019/20.

 Przychody na poziomie 135,6 mln zł oznaczają, że był to najlepszy sprzedażowo I kwartał w historii Grodna. Sprzedaż rosła o 23% rdr, głównie za sprawą rozwoju Grupy o nowie oddziały, a także rozbudowy oferty asortymentowej i specjalistycznych usług budynkowych. Przychody Grupy pozostawały również pod wpływem wzrostów w branży budowlano-montażowej.

Rosnąca sprzedaż przełożyła się na poprawę pozycji wynikowych. W I kw. 2019/20 zysk operacyjny wzrósł o 67% rdr do wartości 1,8 mln zł, natomiast zysk netto o 82% do wartości 1,0 mln zł. Poprawie uległa też rentowność – marża EBIT wzrosła z 1% przed rokiem do 1,3% oraz marża netto z 0,5% do 0,8%.

tys. zł dane skonsolidowane dane jednostkowe
IQ 2019/20 IQ 2018/19 rdr IQ 2019/20 IQ 2018/19 rdr
Przychody ze sprzedaży 135 597 110 645 22,6% 124 600 104 827 18,9%
Zysk na sprzedaży 1 967 1 296 51,8% 1 436 736 95,1%
Zysk z działalności operacyjnej 1 814 1 086 67,0% 1 286 615 108,9%
Zysk brutto 1 314 812 61,9% 843 400 110,6%
Zysk netto 1 043 572 82,3% 673 301 123,1%
EBITDA 3 114 2 232 39,5% 2 408 1 640 46,9%

 Ostatnie miesiące były dla nas bardzo udane. Stabilny wzrost zawdzięczamy w dużej mierze rozwojowi organizacji i konsolidacji danych naszych spółek zależnych. W I kw. sporo uwagi poświęcaliśmy integracji wewnątrz Grupy spółki Magma, zakupionej przez nas w grudniu 2018 r. Proces ten przebiega efektywnie, o czym świadczą choćby wykazane wyniki finansowe. Po raz kolejny potwierdzają się nasze wysokie kompetencje w zakresie konsolidacji branży – skomentował Andrzej Jurczak, Prezes Grodna.

W bieżącym roku obrotowym Grodno będzie kontynuować realizację strategii na lata 2017-20, zakładającej dalszy rozwój sieci sprzedaży oraz rozbudowę oferty asortymentowej i kompleksowych usług inżynieryjnych. Grupa dużo uwagi poświęca również rozwojowi sprzedaży w internecie oraz nowym technologiom, m. in. z zakresu automatyki budynkowej, fotowoltaiki, przetwarzania danych i cyfryzacji.