Grodno planuje kolejne przejęcie

15 grudnia 2017
Grodno planuje kolejne przejęcie

Spółka zawarła list intencyjny ws. określenia warunków zakupu przedsiębiorstwa z branży elektrotechnicznej.

Podpisany 12 grudnia list intencyjny dotyczy nabycia 100% udziałów podmiotu z branży elektro przez Grodno S.A. Warunkiem realizacji transakcji będzie m. in. przeprowadzenie badania due diligence, zaplanowanego na luty 2018 r., a także brak wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności.

Wstępne warunki zakładają realizację transakcji przy wycenie 100% udziałów przedsiębiorstwa na poziomie ok. EV/EBITDA = 6. Prognozowany przez przedsiębiorstwo na koniec 2017 r. wynik EBITDA wynosi ok. 4-4,5 mln PLN, dług netto ok. 3-4 mln PLN. Zawarcie przedwstępnej umowy zakupu zaplanowane jest na
II kw. przyszłego roku.

Jeśli transakcja dojdzie do skutku, będzie to już 8 przejęcie Grodna – mamy więc duże doświadczenie w tym obszarze. Jako jedni z nielicznych w branży potrafimy nie tylko skutecznie realizować kolejne akwizycje, ale również szybko integrować nowe podmioty, uzyskując przy tym efekty synergii i dużą wartość dodaną dla całego biznesu. Zakładamy dalsze umacnianie naszej pozycji jako jednego z liderów rynku w oparciu o przejęcia – stwierdził Andrzej Jurczak, Prezes Grodno S.A.

Przejęcia motorem rozwoju Grupy Grodno

Konsolidacja rynku przez akwizycje dobrze prosperujących podmiotów z branży jest istotnym elementem strategii, a także jednym z kluczowych czynników sukcesu Grodna. W 2017 r. Spółka sfinalizowała dwie transakcje – największą do tej pory, związaną z zakupem udziałów spółki BaRGo, posiadającej 9 hurtowni w woj. mazowieckim, a także drugą – dotyczącą przejęcia działalności handlowej firmy Jorga. W 2016 r. w skład sieci Grodna weszły trzy punkty handlowe firmy Centropol, natomiast rok wcześniej zawarta została umowa przejęcia większości przedsiębiorstwa Elektromag. We wcześniejszych latach Grodno przejmowało również działalność takich firm jak Ostel, Bomap i Ajespol.

Dążymy do konsolidacji, ponieważ działalność w dużej skali stwarza większe możliwości i umożliwia generowanie wyższych marż, w przeciwieństwie do wielu mniejszych firm z branży. Dlatego planujemy konsekwentne umacnianie pozycji Grupy w oparciu o zwiększanie zasięgu, przy jednoczesnym rozwijaniu oferty i dążeniu do kompleksowości rozwiązań, elektrotechnicznych, oświetleniowych i pokrewnych. Zarówno wyniki Grupy, jak i rosnąca wycena rynkowa, będąca wypadkową zaufania inwestorów, utwierdzają mnie w przekonaniu, że podążamy właściwą drogą – dodaje Andrzej Jurczak.